Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Asiakasrekisteri
Henkilötietolain (523/1999) 10 §

1. REKISTERINPITÄJÄ

Vagiservice Oy
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Ari Oksanen
Iskutie 1
40320 JYVÄSKYLÄ
puh. 020 776 9470

2. REKISTERIN NIMI

Vagiservice Oy:n asiakasrekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito sekä laskutus. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös viestinnän kohdistamiseen, mukaan lukien suoramarkkinointi, ellei rekisteröity ole tätä kieltänyt.

4. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteröityihin liittyviä tietoja ovat etu- ja sukunimi, yritys, y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tietosisältöön kuuluu myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset henkilötunnus, ajoneuvo- ja huoltotapahtumatiedot.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään ja ylläpidetään liiketoiminnan yhteydessä sekä asiakkaan ilmoittaessa tietonsa muuten asiakasrekisteriin sähköisesti tai kirjallisesti. Tietoja päivitetään tarvittaessa Liikenneturvallisuusviraston (TraFi) rekisteristä.

6. TIETOJEN LUOVUTUS TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin käyttö kuuluu. Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu salasanoin ja palomuurilla. Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

8. HENKILÖTIETOJEN TARKASTUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Jos haluat tarkastaa tai korjata tietojasi, lähetä postia tämän selosteen kohdassa 1 ilmoitettuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen kohdistettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä lukuun ottamatta mahdollisia tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esim. niihin liittyvien takuiden vuoksi. Rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.